Bizleri bu göreve layık gören, Genel Kurul’a katılıp oyları ile güvenini ortaya koyan bütün üyelerimize, görevi devreden geçen dönemin yöneticilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yeni dönemde Yönetim Kurulu olarak, geçmişimizi irdeleyerek,geleceğimiz için önceliklerimizi belirledik ve bu yönde yoğun bir çalışma süreci içine girdik.

Ana hedeflerimizi sağlamak bakımından oluşturduğumuz sektörel iş komitelerindeki ilgili sektör temsilcilerinin görüş , öneri ve yol göstericiliği bizlere rehber olacaktır. Hemen ifade edelim ki tekstil sektörü sanayi devriminin öncü sektörlerindendir. Genel olarak sanayileşmenin ilk basamağı bu sektördeydi.

Bugün de tablo pek farklı değil.Gelenekselden,tekniğe ve inovatif düşünce dönüşüm zorunlu.Bizler el birliği ile bunu başaracağız. Böylece; Pozitif düşünmeyi bırakmadan,tüm gücümüz ile daha gelişmiş ve geleceğe umutla bakacak bir Türkiye için, hepimizin çalışması ve bu hedef için sivil toplum derneklerine vakit ayırması gerekiyor.

Hep birlikte kalite standartlarımızı yükseltmemiz gerekmektedir. Ülkemizde bulunan üretici firmalar yurt dışına ihracat yapabilmelidir. Değerli meslektaşlarım hep birlikte daha güzel ve kaliteli bir üretim yaparak bizlere yakışır bir şekilde mesleğimizi sürdürmemiz gerekmektedir. Bu bilgilendirme mesajıma son verirken hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

İsmail ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı